Tűzvédelemről általánosságban:

A tűz elleni védekezés minden munkáltató és munkavállaló kötelessége. Ennek érdekében mindenkinek ismernie kell és be kell tartania a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, a tűz jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket.

A fő jogszabály a 1996. évi XXXI. tv. a “Tűzvédelmi Törvény”, mely a megelőzés és tűzoltás érdekében teendő legfontosabb feladatokat határozza meg. A törvényhez tartozó rendelet közül legfontosabb az 54/2014. (XII. 5.) BM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amelyben a létesítés és használat szabályait foglalja össze a tűzbiztonsági műszaki megoldásoktól egészen az éghető folyadékok és gázok használati és tárolási szabályáig.

Vegye fel velünk a kapcsolatot és felmérjük, hogy:

* Az Ön vállalkozásának milyen kötelezettségeknek kell megfelelnie.

* Ha elmulasztja a kötelezettségeit, milyen bírságokra számíthat.

* Megoldást nyújtunk a problémákra.

Az Ön cégére vonatkozó törvényi kötelezettségekre szabott komplex megoldásokat  nyújtunk garanciával.

Tűzvédelmi szolgáltatásaink:

 • Tűzvédelmi Szabályzat kidolgozása
 • Tűzriadó terv kidolgozása
 • Tűzgátló nyilászárok felülvizsgálata (tűzgátló ajtók felülvizsgálata)
 • Tűzbiztonság, villamos szabványossági felülvizsgálatok megszervezése,
 • Tűzvédelmi oktatások tematika kidolgozása
 • Tűzbiztonsági oktatás megtartása
 • Menekülési útvonal terv elkészítése
 • Kiürítési számítás
 • Biztonsági terv elkészítése

Tűzvédelmi Szabályzat

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzbiztonsági szabályzatot kell készíteniük.

Tűzgátló-füstgátló ajtók felülvizsgálata

 • kötelező féléves felülvizsgálatok elvégzése
 • tanácsadás üzemeltetők részére
 • karbantartások megszervezése

A tűzgátló ajtók készenlétben tartói számára jól ismert előírás, hogy az érintett műszaki megoldásokat havonként ellenőriznie kell, illetve mindezt dokumentálnia is szükséges a feladattal megbízott személynek. Ez a tevékenység képesítéstől függetlenül elvégezhető.

Egy kevésbé ismert kötelezettség azonban, hogy ezeket az ajtókat félévente felülvizsgálni szükséges, melyet csak a megfelelő tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet el.

Amennyiben Önöknél fennáll ez a kötelezettség és jelenleg nincsen szerződésük szakemberrel, vagy nem elégedettek a tevékenységével, úgy ajánlom figyelmükbe cégünket.

Vállaljuk tűzgátló és füstgátló ajtók félévenkénti felülvizsgálatát, szakvizsgával rendelkező szakember által, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 248. § (1) szerint az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

Fontos megjegyezni, hogy a tűzgátló ajtók megfelelőségét, a felülvizsgálatok megtörténtét az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltség ellenőrzi. Ezek hiányában bírság a tűzgátló ajtók számtól függően 60.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedhet.

Hő- és füstelvezető rendszerek felülvizsgálata

 • kötelező féléves felülvizsgálatok elvégzése
 • 5 éves nyomáspróbák elvégzése
 • tanácsadás üzemeltetők részére
 • karbantartások megszervezése

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 88. §-ban foglalt építményekben hő- és füstelvezető rendszereket kell létesíteni.

A hő- és füstelvezetés biztosítható:

 • természetes úton hő- és füstelvezető szerkezettel,
 • gépi úton hő- és füstelvezető berendezéssel vagy
 • a természetes és a gépi megoldás kombinációjával.
 1. § (1) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

Az érintett műszaki megoldásokat az üzemeltetőnek havonként ellenőriznie kell, illetve mindezt dokumentálnia is szükséges a feladattal megbízott személynek. Ez a tevékenység képesítéstől függetlenül elvégezhető.

Egy kevésbé ismert kötelezettség azonban, hogy ezeket a berendezéseket félévente felülvizsgálni szükséges, melyet csak a megfelelő tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet el. Erre a jogszabályi kötelezettségen túl azért is van szükség, mert a hatékony hő- és füstelvezetéssel kialakul egy füstmentes levegőréteg a helyiségekben, mely nélkülözhetetlen a bent tartózkodó személyek biztonságos kijutásához.

Amennyiben Önöknél fennáll ez a kötelezettség és jelenleg nincsen szerződésük szakemberrel, vagy nem elégedettek a tevékenységével, úgy ajánlom figyelmükbe cégünket.

Vállaljuk hő- és füstelvezető rendszerek félévenkénti felülvizsgálatát, szakvizsgával rendelkező szakember által, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Fontos megjegyezni, hogy a hő- és füstelvezető rendszereket, a felülvizsgálatok megtörténtét az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltség ellenőrzi. Ezek hiányában bírság a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint 50 000-től 1 000 000 forintig terjedhet.